Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  anglický jazyk ANJ 30 PaedDr. Adriana Csalaová
  demonštračná miestnosť č.2 PRP 0 Rozvrh
  demonštračná miestnosť č.5 DEM 5 0
  demonštračná miestnosť č.7 DEM 7 0
  klubovňa 44 0 Rozvrh
  maďarský jazyk a literatúra MJL 25 Mgr. Mária Töröková
  nemecký jazyk NEJ 30 PaedDr. Beata Miklósová
Mgr. Lívia Pintes
  plaváreň PL 0
  slovenský jazyk a literatúra SJL 25
  slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL 25 Mgr. Marta Vörösová
  školská knižnica ŠK 0 Rozvrh
  telocvična TEV 0 Rozvrh
  teoretická časť odbornej zložky ZOA 15 Mgr. Gabriela Feketeová
Mgr. Timea Ládiová
Mgr. Anita Lang Takács
PhDr. Helena Lászlóová
MUDr. Viola Morvaiová
PhDr. Eva Pódaová
  učebňa č. 23 23 0 Rozvrh
  učebňa č. 26 26 0 Rozvrh
  učebňa č. 27 27 0 Rozvrh
  učebňa č. 35 35 0 Rozvrh
II.SA M
  učebňa č. 38 38 0 Rozvrh
  učebňa č. 39 39 0 Rozvrh
  učebňa č. 41 41 0 Rozvrh
III.ZAA M
III.ZAB S
  učebňa č. 43 43 0 Rozvrh
  učebňa č. 45 45 0 Rozvrh
  učebňa č. 47 47 0 Rozvrh
  učebňa č.8 8 0 Rozvrh
  učebňa informatiky INF 1 0 Rozvrh
  učebňa informatiky INF 2 0 Rozvrh
  učebňa psychológie PSP 0
  učebňa slovenského jazyka 25 0 Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria