Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. ZAA M Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Anita Szolnokiová
I. ZAB S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Linda Vargová
I.PKŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Feketeová
I.SB Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Mária Horváthová
II.PKŠ Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Helena Lászlóová
II.SA M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Attila Kollár
Učebňa učebňa č. 35
II.ZAA M Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Beata Miklósová
II.ZAB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Annamária Farkas
III.ZAA M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Timea Ládiová
Učebňa učebňa č. 41
III.ZAB S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Hegedüsová
Učebňa učebňa č. 41
IV.ZAA M Rozvrh
Triedny učiteľ MUDr. Viola Morvaiová
IV.ZAB S Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zuzana Fenešová

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria