Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Prvá pomoc
Prvá pomoc 2
Recitačný krúžok

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria