Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PhDr. Eva Siposová SP Rozvrh
Riaditeľka
szsdunstreda@gmail.com
 
 
Mgr. Ildikó Feketeová FI Rozvrh
Zástupkyňa
ikdikofekete@zoznam.sk
 
 
PhDr. Zuzana Fenešová FZ Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: IV.ZAB S
Vedie krúžok: Prvá pomoc
zuzana.fenesova@centrum.sk
 
 
Mgr. Barnabás Bindics BB Rozvrh
Učiteľ
barni92bindics@gmail.com
 
 
Ing. Alžbeta Borosová BA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Kristián Bugár BK Rozvrh
Učiteľ
hollokollega@gmail.com
 
 
PaedDr. Adriana Csalaová CSA Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: anglický jazyk
adriana.csala@gmail.com
 
 
Mgr.Art. Katarína Defeo Fiúza Siposová SK Rozvrh
Učiteľka
sipos.katarina@gmail.com
 
 
Mgr. Annamária Farkas FAA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ZAB
annamaria.farkas13@gmail.com
 
 
MUDr. Ladislav Fekete FL Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Gabriela Feketeová FG Rozvrh
Triedna učiteľka: I.PKŠ
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
feketebalint@panelnet.sk
 
 
Mgr. Zuzana Haramiaová HZ Rozvrh
Učiteľka
kufrik82@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Hegedüsová HA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.ZAB S
adlandie@azet.sk
 
 
Mgr. Ildikó Horváthová HI Rozvrh
Učiteľka
ildiko.horvathova@gmail.com
 
 
PhDr. Mária Horváthová HM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.SB
zoa.azd@gmail.com
 
 
MUDr. László Kiss, CSc. KL Rozvrh
Učiteľ
kiss.agi@panelnet.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kissová KZ Rozvrh
Učiteľka
kissovaszsds@gmail.com
 
 
Mgr. Attila Kollár KA Rozvrh
Triedny učiteľ: II.SA M
kollarattila63@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Krondiaková KM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Timea Ládiová LT Rozvrh
Triedna učiteľka: III.ZAA M
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
 
 
Mgr. Anita Lang Takács TA Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
tanita22@post.sk
 
 
PhDr. Helena Lászlóová LH Rozvrh
Triedna učiteľka: II.PKŠ
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
laszloovahelena@centrum.sk
 
 
MUDr. Jozef Lavu LaJ Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Beata Miklósová MB Rozvrh
Triedna učiteľka: II.ZAA M
Kabinet: nemecký jazyk
beata.miklosova@gmail.com
 
 
MUDr. Viola Morvaiová MV Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.ZAA M
Vedie krúžok: Prvá pomoc 2
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
morvaiovaviola@gmail.com
 
 
Mgr. Vilma Mrázová MrV Rozvrh
Učiteľka
 
 
MUDr. Veronika Mundoková Csibová MCS Rozvrh
Učiteľka
veronika.csibova@gmail.cm
 
 
PhDr. Fridrich Nagy NF Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Andrea Olejníková OA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lívia Pintes PL Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: nemecký jazyk
lpintes&gmail.com
 
 
PhDr. Eva Pódaová PE Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
 
 
MUDr. Marta Skuráková SM Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Anita Szolnokiová SZA Rozvrh
Triedna učiteľka: I. ZAA M
anita.szolnokiova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Töröková To Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Recitačný krúžok
Kabinet: maďarský jazyk a literatúra
torokmaria24@gmail.com
 
 
Mgr. Linda Vargová VL Rozvrh
Triedna učiteľka: I. ZAB S
simi.cica@gmail.com
 
 
Mgr. Terézia Vasmeraová VT Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Viziová VA Rozvrh
Učiteľka
andrea.vizi.ok@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Vörösová VöM Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: slovenský jazyk a slovenská literatúra
 
 
Mgr. Magdaléna Zelenická Tóth ZM Rozvrh
Učiteľka
zelenicka.toth.magdalena@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria