• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
   • Email školy
   • szsdunstreda@gmail.com
   • Email na správcu obsahu
   • kollarattila63@gmail.com
   • Email na webmastera
   • szsdunstreda@gmail.com
   • Telefón
   • 031/5522650
   • Adresa školy
   • 929 01 Dunajská Streda, Športová ul. 349/34
    929 01 Dunajská Streda
    Slovakia
   • Digitálny koordinátor
   • annamaria.farkas.szsds@gmail.com