Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  anglický jazyk ANJ 30 PaedDr. Adriana Csalaová
  demonštračná miestnosť č.2 PRP 0 Rozvrh
PhDr. Zuzana Fenešová
  demonštračná miestnosť č.5 DEM 5 0
  demonštračná miestnosť č.7 DEM 7 0
  klubovňa 44 0 Rozvrh
  maďarský jazyk a literatúra MJL 25
  nemecký jazyk NEJ 30 PaedDr. Beata Miklósová
PaedDr. Beáta Miklósová
Mgr. Lívia Pintes
  plaváreň PL 0
  slovenský jazyk a literatúra SJL 25
  slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL 25 Mgr. Marta Vörösová
  školská knižnica ŠK 0 Rozvrh
  telocvična TEV 0 Rozvrh
  teoretická časť odbornej zložky ZOA 15 Mgr. Gabriela Feketeová
Mgr. Ilona Hegedüš Rehák
PhDr. Timea Ládiová
Mgr. Anita Lang Takács
PhDr. Helena Lászlóová
MUDr. Viola Morvaiová
PhDr. Eva Pódaová
  učebňa č. 23 23 0 Rozvrh
II.PS M
  učebňa č. 26 26 0 Rozvrh
  učebňa č. 27 27 0 Rozvrh
  učebňa č. 35 35 0 Rozvrh
I.SAN
II.SA S
  učebňa č. 38 38 0 Rozvrh
IV.ZAB
  učebňa č. 39 39 0 Rozvrh
  učebňa č. 41 41 0 Rozvrh
  učebňa č. 43 43 0 Rozvrh
  učebňa č. 45 45 0
  učebňa č. 47 47 0 Rozvrh
  učebňa č.8 8 0 Rozvrh
II.PS S
  učebňa informatiky INF 1 0 Rozvrh
I. SAN S
  učebňa informatiky INF 2 0 Rozvrh
  učebňa psychológie PSP 0
  učebňa slovenského jazyka 25 0 Rozvrh

© aScAgenda 2021.0.1241 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria