Navigácia

Zoznam tried

Názov
1. PKŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Feketeová
I. SAN S Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Mária Horváthová
Učebňa učebňa informatiky
II.PKŠ Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Helena Lászlóová
I.PS M Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Timea Ládiová
I.PS S Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Gabriela Orsolya, PhD.
I.SAN Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Attila Kollár
Učebňa učebňa č. 35
II.PS M Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Barnabás Bindics
Učebňa učebňa č. 23
II.PS S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ilona Hegedüš Rehák
Učebňa učebňa č.8
II.SA S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristián Bugár
Učebňa učebňa č. 35
III.ZAA M Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Anita Szolnokiová
III.ZAB S Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Linda Vargová
IV.ZAA M Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Adriana Csalaová
IV.ZAB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Annamária Farkas
Učebňa učebňa č. 38

© aScAgenda 2021.0.1241 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria