Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   

© aScAgenda 2021.0.1241 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria