Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Beata Miklósová MB Rozvrh
Riaditeľka
Kabinet: nemecký jazyk
beata.miklosova@gmail.com
 
 
Mgr. Ildikó Feketeová FI Rozvrh
Zástupkyňa
ildikofekete@zoznam.sk
 
 
Mgr. Barnabás Bindics BB Rozvrh
Triedny učiteľ: II.PS M
barni92bindics@gmail.com
 
 
Mgr. Kristián Bugár BK Rozvrh
Triedny učiteľ: II.SA S
hollokollega@gmail.com
 
 
PaedDr. Adriana Csalaová CSA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.ZAA M
Kabinet: anglický jazyk
adriana.csala@gmail.com
 
 
Mgr. Annamária Farkas FAA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.ZAB
annamaria.farkas13@gmail.com
 
 
MUDr. Ladislav Fekete FL Rozvrh
Učiteľ
dr.ladislav.fekete@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Feketeová FG Rozvrh
Triedna učiteľka: 1. PKŠ
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
feketebalint@panelnet.sk
 
 
PhDr. Zuzana Fenešová FZ Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: demonštračná miestnosť č.2
zuzana.fenesova@centrum.sk
 
 
PhDr. Jozef Gödölle GJ Rozvrh
Učiteľ
godollejozsef@gmail.com
 
 
Mgr. Eleonóra Halász HE Rozvrh
Učiteľka
halasz.eleonora@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Haramiaová HZ Rozvrh
Učiteľka
haramiaova.z@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Hegedüsová HA Rozvrh
Učiteľka
hegeandy@gmail.com
 
 
Mgr. Ilona Hegedüš Rehák RH Rozvrh
Triedna učiteľka: II.PS S
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
hegedusrehak@zoznam.sk
 
 
Mgr. Ildikó Horváthová HI Rozvrh
Učiteľka
ildiko.horvathova@gmail.com
 
 
PhDr. Mária Horváthová HM Rozvrh
Triedna učiteľka: I. SAN S
zoa.azd@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Kissová KZ Rozvrh
Učiteľka
kissovaszsds@gmail.com
 
 
Mgr. Attila Kollár KA Rozvrh
Triedny učiteľ: I.SAN
kollarattila63@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Krondiaková KM Rozvrh
Učiteľka
krondiakova.marta@gmail.com
 
 
PhDr. Timea Ládiová LT Rozvrh
Triedna učiteľka: I.PS M
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
laditimike@gmail.com
 
 
Mgr. Anita Lang Takács TA Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
tanita22@post.sk
 
 
PhDr. Helena Lászlóová LH Rozvrh
Triedna učiteľka: II.PKŠ
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
laszloovahelena@centrum.sk
 
 
MUDr. Jozef Lavu LaJ Rozvrh
Učiteľ
jozef.lavu87@gmail.com
 
 
PaedDr. Beáta Miklósová MiB Učiteľka
Kabinet: nemecký jazyk
 
 
MUDr. Viola Morvaiová MV Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
morvaiovaviola@gmail.com
 
 
Mgr. Vilma Mrázová MrV Rozvrh
Učiteľka
vilma.mrazova@gmail.com
 
 
MUDr. Veronika Mundoková Csibová MCS Rozvrh
Učiteľka
veronika.csibova@gmail.cm
 
 
PhDr. Fridrich Nagy NF Rozvrh
Učiteľ
nagyfrid@mail.t-com.sk
 
 
Mgr. Lídia Nagyová NL Rozvrh
Učiteľka
n.lidka454854gmail.com
 
 
PaedDr. Gabriela Orsolya, PhD. OG Rozvrh
Triedna učiteľka: I.PS S
lengabi@yahoo.com
 
 
Doc. Gábor Pintes, PhD. PG Rozvrh
Učiteľ
gpintes@gmail.com
 
 
Mgr. Lívia Pintes PL Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: nemecký jazyk
lpintes@gmail.com
 
 
PhDr. Eva Pódaová PE Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: teoretická časť odbornej zložky
poda.evads@gmail.com
 
 
MUDr. Edit Rajzák RE Rozvrh
Učiteľka
editrajzak@gmail.com
 
 
PhDr. Anita Szolnokiová SZA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.ZAA M
anita.szolnokiova@gmail.com
 
 
Mgr. Linda Vargová VL Rozvrh
Triedna učiteľka: III.ZAB S
simi.cica@gmail.com
 
 
Mgr. Terézia Vasmeraová VT Rozvrh
Učiteľka
vteri11.29@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Virágová VS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Viziová VA Rozvrh
Učiteľka
andrea.vizi.ok@gmail.com
 
 
Mgr. Marta Vörösová VöM Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: slovenský jazyk a slovenská literatúra
marta.vorosova.szsds@gmail.com
 
 
Mgr. Eszter Zsemlye Kliner KE Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2021.0.1241 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskolaul.349/34 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
    929 01 Dunajsk Streda, Športová ul. 349/34
  • 031/5522650

Fotogaléria